Verzekeringen

Verzekeringen

Bij het kopen van het huis, komt ook een verplichting tot verzekering. De hypotheekverstrekker stelt vrijwel altijd verplicht dat het huis één of meer verzekeringen heeft. Als gastheer op weg naar uw nieuwe woning zien wij het adviseren over, en aanbieden van verzekeringen dan ook als een onmisbaar onderdeel van onze dienstverlening.

Welke verzekeringen zijn er en waarvoor dienen deze?
Hieronder ziet u heel in het kort wat deze inhouden. In een persoonlijk gesprek lichten we dit graag nader toe en bespreken of het wel of niet voor u van toepassing is.

Woonhuisverzekering (opstalverzekering)
De naam zegt het al. U verzekert hiermee uw woonhuis en deze verzekering is dan ook verplicht. Dat geeft u zelf én de hypotheekverstrekker een garantie dat als er iets ernstigs aan uw woonhuis gebeurt, de verzekering dit vergoedt. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een grote brand. Je verzekert meestal de herbouwwaarde van de woning.

Inboedelverzekering
De inboedelverzekering dekt de schade aan uw spullen. Deze verzekering is niet verplicht, maar vrijwel alle huishoudens hebben deze verzekering wel. De verzekering dekt bijvoorbeeld schade door brand, water, blikseminslag, inbraak en andere zaken. De ‘standaard’ inboedelverzekering volstaat in de meeste gevallen. Heeft u een buitengewone verzameling aan sierraden, kunst of computers, kan het zijn dat u dit extra wilt verzekeren.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u toebrengt aan anderen. Dat kan gebeuren doordat u per ongeluk op een bril van de buurman gaat zitten, maar ook bijvoorbeeld door de wind waardoor een dakpan op de auto van uw buren belandt. De verzekering is niet verplicht, maar schade die op u verhaald wordt, kan al gauw flink in de papieren lopen.

Rechtsbijstandsverzekering
Deze verzekering biedt u rechtsbijstand. Met andere woorden, juridisch advies en ondersteuning als u in een juridisch conflict betrokken bent. Deze verzekering kan worden afgesloten op een aantal gebieden. Denk bijvoorbeeld aan zaken die gaan over u als werknemer (geschil met werkgever), als consument (geschil over een aankoop), als verkeersdeelnemer (na een ongeval), etc.

Doorlopende reisverzekering/ annulering
Met een doorlopende reisverzekering bent u verzekert voor de schade, verlies of diefstal van uw eigendommen tijdens uw reis of vakantie. Ook kunt u zich aanvullend verzekeren voor ziektekosten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten. Stel u bent ziek of door iets anders plots verhinderd, bijvoorbeeld een sterfgeval. Deze verzekering is ook niet verplicht, maar biedt veel mensen wel een gerust gevoel op vakantie.

Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij een ongeval waarbij de verzekerde blijvend invalide wordt of overlijdt. Bij overlijden is de premie vaak iets lager dan bij blijvende invaliditeit. Bij invaliditeit zit in de premieberekening ook compensatie voor verlies van inkomen.

Verzekering voor Auto / Motor
Voor auto en motor geldt in Nederland dat deze verplicht WA verzekerd dienen te zijn vanaf het moment dat u eigenaar bent van het voertuig en de openbare weg op gaat. U bent dan verzekerd voor schade die u toebrengt aan derden. Indien u uw auto allrisk verzekert, bent u ook gedekt voor schade aan uw eigen voertuig en schades als brand, storm diefstal en inbraak. Met de juiste verzekering kunt u onbezorgd op pad.

Totaal ontzorging
Wilt u één vast aanspreekpunt voor al uw verzekeringen? Bij ons kunt u de totaal ontzorging verwachten van uw hele verzekeringspakket. Onze verzekeringsdiensten kunt u ook zonder hypotheek(advies) bij ons afnemen. Verzeker u van goed gastheerschap en bel ons voor een afspraak.


Benieuwd naar de mogelijkheden?